Skip to content

Radovi

Filip Škiljan: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba – dvadeset godina djelovanja (2003. – 2023.), Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, Zagreb, 2023., 100 str.


Dragutin Babić: Roma in Croatian society and state: from stigma and segregation to a “new” identity and integration, u: Roma as an Indian Diaspora – Unbreakable Ties, gl. ur. Ivan Andrijanić, Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara”, Zagreb, 2023., str. 88–104.


Filip Škiljan: Roma in Croatia from 1945 until present day, u: Roma as an Indian Diaspora – Unbreakable Ties, gl. ur. Ivan Andrijanić, Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara”, Zagreb, 2023., str. 116–132.


Mirjana Crnić Novosel: Nacionalnomanjinski jezici na jezičnoj karti Rijeke, Hrvatski jezik, sv. 10, br. 2, 2023., str. 8–12.


Filip Škiljan, Vlatka Dugački, Darko Gavrilović: Demografska slika naselja srpske nacionalne manjine na Kordunu, u: Povijesni i suvremeni aspekti migracija, I. sv., ur. Marina Perić Kaselj, Institut za migracije i narodnosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Razred za prirodne znanosti, Zagreb, 2022. str. 10–40.

Dragutin Babić: Nijemci u Vukovaru – od brojne i utjecajne zajednice do nosioca kulture sjećanja, Godišnjak Njemačke zajednice, vol. 29, 2022., str. 135–155.


Filip Škiljan: Pjevački zbor Slovenski dom Zagreb / Pevski zbor Slovenski dom Zagreb, Slovenski dom Zagreb, Zagreb, 2022., 55 str.


Domagoj Vidović: Croatian and Ukrainian Anthroponymy: The Examples of the Most Common Croatian and Ukrainian Names and Surnames, Collegium antropologicum, sv. 46, br. 3, 2022., str. 247–252.


Kristian Lewis i Filip Škiljan: Jezici nacionalnih manjina u Hrvatskoj na jednome mjestu, Hrvatski jezik, sv. 9, br. 4, 2022., str. 1–7.


Filip Škiljan: Tragovima nacionalnih manjina po Zagrebu, Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, Zagreb, 2022., 288 str.


Hrvoje Petrić, Filip Škiljan, Kristian Lewis: Nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji, Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Zagrebačke županije, Mičevec, 2022., 308 str.


Dragutin Babić: Česi u Požeštini (Bjeliševac, Kaptol): socijalna integracija i asimilacija, Sociologija i prostor, sv. 60, br. 1 (223), 2022., str. 155–177.


Domagoj Vidović: Kratak poredbeni osvrt na hrvatsku i ukrajinsku antroponimiju, Hrvatski jezik, sv. 9, br. 2, 2022., str. 17–21.