Skip to content

RENA predstavljena na II. savjetovanju „Hrvati u Sloveniji”

Projekt RENA predstavljen je 11. listopada 2022. na II. savjetovanju Hrvati u Sloveniji, održanome u Kulturnome centru Janeza Trdine u Novome Mestu. Savjetovanje su organizirali Hrvatski centar kulture iz Ljubljane, Inštitut za narodnostna vprašanja, Institut za migracije i narodnosti te Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Projektni suradnici dr. sc. Marina Perić Kaselj, dr. sc. Željko Jozić, dr. sc. Filip Škiljan i dr. sc. Kristian Lewis sudjelovali su na savjetovanju, a PowerPoint prezentacija s predstavljanja RENA-e dostupna je ovdje.