Skip to content

Kristian Lewis i Filip Škiljan održali izlaganje o nacionalnomanjinskom nazivlju

Na četvrtome terminološkom okruglom stolu Hrvatska terminologija u europskome kontekstu: novi obzori, u organizaciji Znanstvenoga vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te projekta Hrvatsko jezikoslovno nazivlje – Jena, održanome u četvrtak 27. listopada 2022. godine u Zagrebu, dr. sc. Kristian Lewis i dr. sc. Filip Škiljan održali su izlaganje Terminološki izazovi usustavljivanja nacionalnomanjinskoga nazivlja. Izlaganje je nastalo u sklopu istraživanja na projektu RENA, a PowerPoint prezentacija s okrugloga stola dostupna je ovdje.