Skip to content

RENA

Projekt Repozitorij nacionalnomanjinskih jezika u Hrvatskoj (RENA) međuinstitucijski je interdisciplinarni
projekt Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje te Instituta za migracije i narodnosti. Provodi se od 2022. do 2025.
Voditelj je projekta dr. sc. Kristian Lewis, a suvoditelj je projekta dr. sc. Filip Škiljan.